Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, maj

Industrins orderingång 2009, november

2009
november
Offentliggöranden