Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 12.2.2010

Industrins orderingång ökade i december med 15,4 procent från året innan

I december 2009 var värdet av industrins orderingång enligt Statistikcentralen 15,4 procent större än i december 2008. År 2009 minskade industrins orderingång med rentav 30,1 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

I november i fjol började industrins orderingång öka för första gången sedan sommaren 2008. I december var alla huvudnäringsgrenar i en tillväxtbana. Värdet av industrins orderingång var dock fortfarande på en låg nivå eftersom tillväxten delvis förklaras av den dåliga situationen under jämförelseåret. Ökningen av orderingången var kraftigast inom metallindustrin, dvs. 19,2 procent. Inom den kemiska industrin ökade orderingången med 13,7 procent. Inom pappers- och pappersvarutillverkning steg orderingången med 8,4 procent och inom textilindustrin med 1,4 procent..

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå eftersom nya beställningar, även stora, inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 12/2008–12/2009, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 12/2008–12/2009, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2009, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2009/12/teul_2009_12_2010-02-12_tie_001_sv.html