Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 12.3.2010

Industrins orderingång minskade i januari med 5,5 procent från året innan

I januari 2010 var värdet av industrins orderingång enligt Statistikcentralen 5,5 procent mindre än i januari 2009. Ökningen av orderingången, som pågått i två månader, stannade av i januari.

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från motsvarande månad året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Ökningen av industrins orderingång, som började i november i fjol, stannade av i januari. Värdet av metallindustrins orderingång sjönk i januari med nästan 19 procent från året innan. Även om övriga huvudnäringsgrenar fortsättningsvis ökade gick fabriksindustrins orderingång ned med 5,5 procent. Inom pappersindustrin och den kemiska industrin ökade orderingången i januari med drygt 18 procent från året innan.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå eftersom nya beställningar, även stora, inte periodiseras för en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång 1/2008–1/2010, % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång 1/2008–1/2010, % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2010, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. januari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2010/01/teul_2010_01_2010-03-12_tie_001_sv.html