Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Industrins orderingång 2010, april

2010
april
Offentliggöranden