Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2022, tammikuu

Julkaistu: 11.6.2010

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat huhtikuussa 22,1 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 huhtikuussa 22,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-huhtikuussa uudet tilaukset kasvoivat 12,6 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset jatkoivat vahvaa kasvua huhtikuussa. Kasvua kertyi kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Voimakkaimmin tilausten arvo nousi paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla, jossa kasvua oli peräti 37,3 prosenttia. Nousua selittää kuitenkin osittain maaliskuulle ajoittunut ahtaajien lakko, jonka seurauksena uusia tilauksia keskittyi poikkeuksellisen paljon huhtikuulle.

Tekstiiliteollisuuden tilaukset kasvoivat 22,4 prosenttia ja metalliteollisuuden tilaukset 17,6 prosenttia. Erityisesti metalliteollisuuden osalta tilaukset ovat kuitenkin yhä melko alhaisella tasolla ja kasvulukujen taustalla on osaltaan vertailuvuoden tavanomaista heikompi tilanne. Kemianteollisuuden tilausten arvossa oli nousua 11,4 prosenttia.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä, sillä arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaksoteta pidemmälle periodille, vaan otetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos 04/2009-04/2010, % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos 04/2009-04/2010, % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2010, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.6.2010

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. huhtikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2010/04/teul_2010_04_2010-06-11_tie_001_fi.html