Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2022, tammikuu

Julkaistu: 9.7.2010

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat toukokuussa yli 40 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 toukokuussa 40,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-toukokuussa uudet tilaukset kasvoivat 17,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten kasvu kiihtyi entisestään toukokuussa. Tilausten arvo nousi edeltävän kuukauden tapaan kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Uudet tilaukset kasvoivat eniten metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli jopa 47,5 prosenttia suurempi kuin viime vuonna. Myös paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialan vahva kasvu jatkui ja kasvua kertyi toukokuussa 34,3 prosenttia. Kemianteollisuuden tilaukset kasvoivat 25,0 prosenttia ja tekstiiliteollisuuden 7,9 prosenttia.

Paperiteollisuuden osalta tilausten arvo on jo saavuttanut taantumaa edeltäneen tason. Sen sijaan metalliteollisuudessa tilausten arvo on voimakkaasta kasvusta huolimatta yhä selvästi alemmalla tasolla kuin aiempina vuosina.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä, sillä arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaksoteta pidemmälle periodille, vaan otetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos 05/2009-05/2010, % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos 05/2009-05/2010, % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2010, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 9.7.2010

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. toukokuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2010/05/teul_2010_05_2010-07-09_tie_001_fi.html