Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, november

Industrins orderingång 2010, juni

2010
juni
Offentliggöranden