Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
10–12/2009 01–03/2010 04–06/2010 07–09/2010 01–09/2010 09/2010
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -4,8 9,5 32,2 26,3 22,6 31,9
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -6,1 8,5 23,7 14,5 15,3 14,0
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -4,0 17,6 36,2 20,2 24,8 14,0
Den kemiska industrin (20-21) -2,3 8,9 18,7 14,4 13,8 7,3
Metallindustri (24-30) -5,5 6,5 33,4 32,4 23,8 46,3
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2010, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 12.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. september 2010, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2010/09/teul_2010_09_2010-11-12_tau_001_sv.html