Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2022, tammikuu

Julkaistu: 10.1.2011

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat marraskuussa reilun neljänneksen vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 marraskuussa 26,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-marraskuussa uudet tilaukset kasvoivat 23,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008))

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008))

Teollisuuden uusien tilausten kasvu jatkui marraskuussa voimakkaana. Edeltävien kuukausien tapaan tilausten arvo nousi kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Selvästi voimakkainta kasvu oli tekstiiliteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli peräti 42,4 prosenttia edellisvuotta suurempi. Tilaukset kasvoivat metalliteollisuudessa 32,4, kemianteollisuudessa 19,8 ja paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 13,8 prosenttia. Voimakkaasta kasvusta huolimatta oli tärkeimmän päätoimialan, metalliteollisuuden, osalta uusien tilausten arvo silti melko alhaisella tasolla ja kasvu selittyykin osittain vertailuvuoden heikolla tilanteella.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä, sillä arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan otetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 11/2009-11/2010 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 11/2009-11/2010 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2010, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (287,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.1.2011

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. marraskuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2010/11/teul_2010_11_2011-01-10_tie_001_fi.html