Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2022, tammikuu

Julkaistu: 10.5.2011

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat maaliskuussa noin neljänneksen vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 maaliskuussa 24,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-maaliskuussa uudet tilaukset kasvoivat 25,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten kasvu jatkui maaliskuussa voimakkaana. Edeltävien kuukausien tapaan tilausten arvo nousi kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Voimakkainta kasvu oli paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla, jossa tilausten arvo oli peräti 28,3 prosenttia edellisvuotta suurempi. Tilaukset kasvoivat metalliteollisuudessa 26,4, kemianteollisuudessa 12,0 ja tekstiiliteollisuudessa 11,5 prosenttia. Voimakkaasta kasvusta huolimatta tärkeimmän päätoimialan, metalliteollisuuden, uusien tilausten arvo oli vielä kaukana huippuvuosien 2006-2007 tasosta.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan. On myös huomioitava se, ettei peruuntuneita tilauksia oteta huomioon uusien tilauksien laskennassa.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 03/2010-03/2011 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 03/2010-03/2011 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2011, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (289,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.5.2011

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. maaliskuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2011/03/teul_2011_03_2011-05-10_tie_001_fi.html