Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Publicerad: 10.10.2011

Industrins orderingång ökade i augusti med 13,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 13,0 procent större i augusti 2011 än året innan. Industrins orderingång ökade under januari–augusti med 18,6 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång fortsatte att öka i augusti. Av de granskade huvudnäringsgrenarna ökade orderingången inom metallindustrin med 22,6 procent, inom textilindustrin med 7,5 procent och inom den kemiska industrin med 5,6 procent. Däremot minskade orderingången inom pappers- och pappersvarutillverkning med 2,3 procent.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs. Observeras bör också att annullerade order inte beaktas i beräkningen av orderingången.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 08/2010–08/2011 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 08/2010–08/2011 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2011, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. augusti 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2011/08/teul_2011_08_2011-10-10_tie_001_sv.html