Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 10.8.2012

Industrins orderingång minskade i juni med 13,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 13,9 procent mindre i juni 2012 än året innan. I juni i fjol var orderingången större än vanligen i juni, vilket delvis förklarar minskningen. Under januari–juni minskade orderingången med 10,1 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Av de granskade huvudnäringsgrenarna ökade orderingången inom den kemiska industrin med 4,5 procent och inom pappers- och pappersvarutillverkning med 1,5 procent. Inom metallindustrin minskade orderingången med 21,2 procent och inom textilindustrin var minskningen från juni förra året 13,0 procent.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 6/2011–6/2012 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 6/2011–6/2012 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Janna Räisänen 09 1734 2967, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2012/06/teul_2012_06_2012-08-10_tie_001_sv.html