Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2022, tammikuu

Julkaistu: 10.10.2012

Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät elokuussa 4,6 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 elokuussa 4,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-elokuussa tilaukset vähenivät 9,1 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Tarkastelluista päätoimialoista tilaukset kasvoivat paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 6,3 prosenttia ja kemianteollisuudessa 4,6 prosenttia. Tekstiiliteollisuudessa tilaukset vähenivät 15,4 prosenttia ja metalliteollisuudessa laskua oli 10,8 prosenttia vuoden takaiseen elokuuhun verrattuna.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 8/2011-8/2012 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 8/2011-8/2012 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2012, elokuu Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (287,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.10.2012

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. elokuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2012/08/teul_2012_08_2012-10-10_tie_001_fi.html