Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/11-01/12 02-04/2012 05-07/2012 08-10/2012 01-10/2012 10/2012
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -7,0 -9,8 -10,4 -1,5 -7,1 9,1
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -1,9 -16,2 12,9 -10,2 -6,4 -6,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -8,5 -5,2 0,2 6,6 -0,9 15,2
Den kemiska industrin (20-21) 13,3 10,7 5,1 5,5 8,0 11,8
Metallindustri (24-30) -9,8 -14,9 -17,3 -5,6 -12,2 6,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2012, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2012, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2012/10/teul_2012_10_2012-12-10_tau_001_sv.html