Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 10.12.2012

Industrins orderingång ökade i oktober med 9,1 procent från året innan

Minskningen av industrins orderingång stannade av i oktober 2012 efter att ha fortgått i över ett halvt år. Enligt Statistikcentralen var dess värde i oktober 9,1 procent större än året innan. Under januari–oktober minskade orderingången med 7,1 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Av de granskade huvudnäringsgrenarna ökade orderingången inom pappers- och pappersvarutillverkning med 15,2 procent, inom den kemiska industrin med 11,8 procent och inom metallindustrin med 6,8 procent. Inom textilindustrin minskade orderingången med 6,9 procent jämfört med oktober året innan.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 10/2011–10/2012 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 10/2011–10/2012 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)
Statistiken över industrins orderingång övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 8.3.2013.

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2012, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (239,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2012/10/teul_2012_10_2012-12-10_tie_001_sv.html