Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 8.2.2013

Industrins orderingång minskade i december med 11,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 11,9 procent mindre i december 2012 än året innan. År 2012 minskade orderingången med 6,7 procent från år 2011.

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Bland de granskade huvudnäringsgrenarna ökade orderingången inom den kemiska industrin med 6,2 procent. Inom textilindustrin minskade orderingången med 25,7 procent, inom metallindustrin med 18,4 procent samt inom pappers- och pappersvarutillverkning med 2,2 procent jämfört med december året innan.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 12/2011–12/2012 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 12/2011–12/2012 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)
Statistiken över industrins orderingång övergår till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången 8.3.2013.

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen omkring 400–430 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2005 (2005=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2012, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 8.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2012/12/teul_2012_12_2013-02-08_tie_001_sv.html