Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 8.11.2013

Industrins orderingång minskade i september med 3,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 3,3 procent mindre i september 2013 än året innan. Under januari–september minskade orderingången med 6,1 procent från året innan.

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Av de granskade huvudnäringsgrenarna minskade orderingången mest inom den kemiska industrin, där inflödet av nya order minskade med 10,4 procent jämfört med året innan. Inom pappers- och pappersvarutillverkning minskade orderingången med 6,2 procent och inom textilindustrin med 1,2 procent jämfört med september 2012. Inom metallindustrin var orderingången på nästan samma nivå som föregående år.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 9/2012-9/2013 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 9/2012-9/2013 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen 400–450 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2010 (2010=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pauliina Peltonen 09 1734 2585, Eetu Toivanen 09 1734 3331, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 8.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. september 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2013/09/teul_2013_09_2013-11-08_tie_001_sv.html