Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2013 04-06/2013 07-09/2013 10-12/2013 01-12/2013 12/2013
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -9,8 -2,6 -5,9 -9,3 -6,9 -6,2
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -8,6 -8,9 -9,3 -12,4 -9,8 -11,1
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 4,9 1,4 -4,8 -1,6 0,0 0,7
Kemisk industri (20-21) -7,3 0,8 -8,6 1,6 -3,3 6,1
Metallindustri (24-30) -14,8 -4,5 -5,5 -14,2 -10,0 -11,5
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pauliina Peltonen 09 1734 2585, Eetu Toivanen 09 1734 3331, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2013, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2013/12/teul_2013_12_2014-02-10_tau_001_sv.html