Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 10.2.2014

Industrins orderingång minskade i december med 6,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 6,2 procent mindre i december 2013 än året innan. År 2013 minskade orderingången med 6,9 procent från år 2012.

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändringen av industrins orderingång från året innan (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Nedgången i orderingången fortsatte i december. Av de granskade huvudnäringsgrenarna ökade orderingången inom den kemiska industrin där ökningen var 6,1 procent jämfört med december 2012. Inom metallindustrin minskade orderingången med 11,5 procent och inom textilindustrin med 11,1 procent. Inom pappers- och pappersvarutillverkning var orderingången nästan på samma nivå som året innan.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 12/2012-12/2013 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 12/2012-12/2013 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen 400–450 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2010 (2010=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pauliina Peltonen 09 1734 2585, Eetu Toivanen 09 1734 3331, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2013/12/teul_2013_12_2014-02-10_tie_001_sv.html