Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 10.4.2014

Industrins orderingång ökade i februari med 6,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 6,9 procent större i februari 2014 än året innan. Under januari–februari ökade orderingången med 1,3 procent från året innan.

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Värdet av orderingången ökade mest inom metallindustrin, av alla granskade huvudnäringsgrenar. Ökningen var 14,3 procent jämfört med februari 2013. Inom textilindustrin ökade orderingången med 2,2 procent. Inom den kemiska industrin sjönk orderingången med en procent och inom pappers- och pappervarutillverkningen med 8,8 procent från året innan.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 2/2013-2/2014 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 2/2013-2/2014 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen 400–450 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2010 (2010=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2014, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 09 1734 3308, Eetu Toivanen 09 1734 3331, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2014/02/teul_2014_02_2014-04-10_tie_001_sv.html