Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2022, januari

Publicerad: 8.8.2014

Industrins orderingång minskade i juni med 4,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 4,6 procent mindre i juni 2014 än året innan. Innan juni ökade orderingången kontinuerligt under fyra månader. Under januari–juni ökade orderingången med 2,3 procent från året innan.

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Av huvudnäringsgrenarna var orderingången större än året innan bara inom textilindustrin. När det gäller andra huvudnäringsgrenar inom industrin minskade orderingången från året innan. Inom metallindustrin sjönk orderingången i juni med 5,4 procent. Inom den kemiska industrin minskade orderingången med 2,2 procent och inom pappers- och pappervarutillverkningen med 4,7 procent från året innan.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 6/2013-6/2014 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 6/2013-6/2014 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen 400–450 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2010 (2010=100). En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2014, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Salla Simola 029 551 3308, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 8.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2014/06/teul_2014_06_2014-08-08_tie_001_sv.html