Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2021, syyskuu

Julkaistu: 10.9.2014

Teollisuuden uudet tilaukset nousivat heinäkuussa 6,4 prosenttia vuodentakaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2014 heinäkuussa 6,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-heinäkuun aikana tilaukset nousivat 2,8 prosenttia edellisvuodesta.

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten vuosimuutos (alkuperäinen  sarja), % (TOL 2008)

Yritykset saivat uusia tilauksia vuodentakaista enemmän metalliteollisuuden ja kemianteollisuuden päätoimialoilla. Metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat 10,6 prosenttia ja kemianteollisuudessa 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilaukset puolestaan vähenivät 2,6 prosenttia ja tekstiiliteollisuudessa 11,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 7/2013-7/2014 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten muutos toimialoittain 7/2013-7/2014 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilausten arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2010 (2010=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2014, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (279,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.9.2014

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. heinäkuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2014/07/teul_2014_07_2014-09-10_tie_001_fi.html