Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2014 06-08/2014 09-11/2014 12/14-02/15 01-02/2015 02/2015
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 6,5 2,2 14,9 2,6 -3,3 -5,5
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -15,3 -5,2 -4,5 -5,6 -6,5 -9,8
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -4,8 -4,3 -3,5 2,2 1,2 3,9
Kemisk industri (20-21) 0,1 0,5 6,9 -6,5 -2,3 -6,6
Metallindustri (24-30) 12,9 5,2 23,5 5,3 -4,8 -7,7
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2015, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 10.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2015, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2015/02/teul_2015_02_2015-04-10_tau_001_sv.html