Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2014 12/14-02/15 03-05/2015 06-08/2015 01-08/2015 08/2015
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 14,9 1,8 1,3 26,4 9,0 25,3
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -4,5 -5,6 -1,3 6,0 -0,4 0,0
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -3,5 3,7 6,9 6,1 5,7 -2,0
Kemisk industri (20-21) 6,9 -6,0 -1,2 -2,4 -1,7 1,4
Metallindustri (24-30) 23,5 3,3 0,3 41,2 12,8 39,5
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2015, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. augusti 2015, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2015/08/teul_2015_08_2015-10-09_tau_001_sv.html