Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
02-04/2015 05-07/2015 08-10/2015 11/15-01/16 01-01/2016 01/2016
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 2,2 14,6 -7,9 -3,5 -1,8 -1,8
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -6,2 7,8 -3,0 0,1 -3,2 -3,2
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 9,1 6,0 -4,2 -1,5 -7,8 -7,8
Kemisk industri (20-21) 1,2 -6,4 -12,4 -7,2 -3,7 -3,7
Metallindustri (24-30) 0,6 23,5 -8,1 -3,2 1,3 1,3
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2016, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.3.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. januari 2016, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2016/01/teul_2016_01_2016-03-10_tau_001_sv.html