Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2015 06-08/2015 09-11/2015 12/15-02/16 01-02/2016 02/2016
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 1,3 26,6 -16,4 -2,1 -1,4 -1,4
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -1,3 6,2 -4,2 5,5 3,9 11,3
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 6,9 6,1 -2,6 -3,6 -5,9 -4,0
Kemisk industri (20-21) -1,2 -2,4 -15,2 -2,6 0,5 4,2
Metallindustri (24-30) 0,3 41,5 -20,5 -1,7 -0,4 -2,1
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2016, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2016/02/teul_2016_02_2016-04-08_tau_001_sv.html