Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2015 10-12/2015 01-03/2016 04-06/2016 01-06/2016 06/2016
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -6,7 -6,0 -5,3 -18,2 -12,3 -33,2
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 10,4 -3,5 1,8 19,4 9,8 17,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 0,2 -1,9 -7,2 -4,7 -5,9 -4,4
Kemisk industri (20-21) -9,8 -10,1 -3,9 -6,7 -5,3 -4,1
Metallindustri (24-30) -8,2 -6,2 -5,2 -24,6 -16,0 -43,0
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2016, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2016/06/teul_2016_06_2016-08-10_tau_001_sv.html