Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, september

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2016 06-08/2016 09-11/2016 12/16-02/17 01-02/2017 02/2017
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -7,8 -19,5 7,0 8,2 10,1 4,6
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 11,3 5,3 3,2 3,5 6,9 -5,5
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -6,5 -1,7 -1,0 -0,3 2,0 -0,2
Kemisk industri (20-21) -8,9 -4,0 11,9 4,1 8,5 6,0
Metallindustri (24-30) -8,4 -27,1 8,4 11,9 13,2 5,9
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Industrins orderingång 2017, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2017, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2017/02/teul_2017_02_2017-04-10_tau_001_sv.html