Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2016 10-12/2016 01-03/2017 04-06/2017 01-06/2017 06/2017
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -4,5 7,2 15,5 24,5 20,0 11,9
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -1,7 1,5 9,5 -2,3 3,7 -3,4
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -0,6 -2,2 4,2 1,5 2,8 -1,4
Kemisk industri (20-21) 0,3 7,1 8,3 8,6 8,5 11,3
Metallindustri (24-30) -6,9 10,2 21,0 36,6 28,8 16,6
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2017, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2017/06/teul_2017_06_2017-08-10_tau_001_sv.html