Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, november

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2016 10-12/2016 01-03/2017 04-06/2017 01-06/2017 06/2017
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) -4,5 7,2 15,5 24,5 20,0 11,9
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) -1,7 1,5 9,5 -2,3 3,7 -3,4
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -0,6 -2,2 4,2 1,5 2,8 -1,4
Kemisk industri (20-21) 0,3 7,1 8,3 8,6 8,5 11,3
Metallindustri (24-30) -6,9 10,2 21,0 36,6 28,8 16,6
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.8.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2017, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2017/06/teul_2017_06_2017-08-10_tau_001_sv.html