Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, september

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/16-01/17 02-04/2017 05-07/2017 08-10/2017 01-10/2017 10/2017
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 13,0 10,0 28,6 4,7 14,4 10,6
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 5,9 1,3 7,4 -4,2 3,4 6,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -0,6 2,8 1,1 1,2 1,9 3,8
Kemisk industri (20-21) 9,3 2,5 12,1 -0,7 5,2 3,8
Metallindustri (24-30) 18,5 14,4 43,1 7,3 20,9 14,7
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2017, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 8.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2017, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2017/10/teul_2017_10_2017-12-08_tau_001_sv.html