Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, november

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/16-02/17 03-05/2017 06-08/2017 09-11/2017 01-11/2017 11/2017
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 7,9 29,6 5,2 11,7 14,4 15,1
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 0,4 5,8 7,8 -1,2 3,7 6,7
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) -0,4 4,7 -0,6 2,8 2,2 6,1
Kemisk industri (20-21) 4,1 7,5 5,7 -1,3 4,6 -0,7
Metallindustri (24-30) 11,6 43,7 6,9 17,7 20,9 21,4
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 10.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2017, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2017/11/teul_2017_11_2018-01-10_tau_001_sv.html