Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2021, september

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2017 04-06/2017 07-09/2017 10-12/2017 01-12/2017 12/2017
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 15,3 24,6 4,2 7,0 12,8 -4,3
Textil- och beklädnadsvarutillverkining (13-14) 9,5 -4,2 3,7 6,4 3,8 12,1
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 4,1 1,4 -0,6 3,9 2,2 1,9
Kemisk industri (20-21) 8,3 8,2 -0,5 1,4 4,3 0,9
Metallindustri (24-30) 20,8 37,0 6,9 9,2 18,3 -7,2
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 9.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2017, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2017/12/teul_2017_12_2018-02-09_tau_001_sv.html