Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
04-06/2017 07-09/2017 10-12/2017 01-03/18 01-03/2018 03/2018
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 29,0 4,3 22,9 2,0 2,0 -8,9
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 1,5 -0,6 4,0 7,3 7,3 5,3
Kemisk industri (20-21) 6,5 0,5 3,0 -3,7 -3,7 -9,5
Metallindustri (24-30) 45,7 7,1 33,8 1,4 1,4 -13,3
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2018, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. mars 2018, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2018/03/teul_2018_03_2018-05-09_tau_001_sv.html