Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, maj

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
05-07/2017 08-10/2017 11/17-01/18 02-04/2018 01-04/2018 04/2018
Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30) 32,7 5,3 22,4 3,2 4,7 14,5
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 1,1 1,1 5,9 8,9 9,0 14,4
Kemisk industri (20-21) 10,8 0,6 1,4 -2,2 -1,6 5,3
Metallindustri (24-30) 52,0 7,9 32,6 2,2 4,6 16,5
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. april 2018, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2018/04/teul_2018_04_2018-06-08_tau_001_sv.html