Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, mars

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
11/17-01/18 02-04/2018 05-07/2018 08-10/2018 01-10/2018 10/2018
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) 22,5 3,6 -11,0 17,3 3,2 22,7
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 5,9 9,3 6,2 9,4 8,4 13,9
Kemisk industri (20-21) 1,4 -2,2 -0,2 12,4 2,7 2,8
Metallindustri (24-30) 32,9 2,9 -17,9 21,2 1,6 30,3
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. oktober 2018, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2018/10/teul_2018_10_2018-12-10_tau_001_sv.html