Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/17-02/18 03-05/2018 06-08/2018 09-11/2018 01-11/2018 11/2018
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) 5,0 -13,7 13,4 -9,6 -2,4 -37,6
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 6,4 8,2 6,8 9,2 8,1 5,4
Kemisk industri (20-21) 0,2 -0,5 3,2 6,0 2,3 -2,3
Metallindustri (24-30) 5,6 -22,0 18,1 -17,0 -6,6 -49,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2018, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2018/11/teul_2018_11_2019-01-10_tau_001_sv.html