Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, juni

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/17-02/18 03-05/2018 06-08/2018 09-11/2018 01-11/2018 11/2018
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) 5,0 -13,7 13,4 -9,6 -2,4 -37,6
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 6,4 8,2 6,8 9,2 8,1 5,4
Kemisk industri (20-21) 0,2 -0,5 3,2 6,0 2,3 -2,3
Metallindustri (24-30) 5,6 -22,0 18,1 -17,0 -6,6 -49,8
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. november 2018, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2018/11/teul_2018_11_2019-01-10_tau_001_sv.html