Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, oktober

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2018 04-06/2018 07-09/2018 10-12/2018 01-12/2018 12/2018
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) 2,2 -9,8 13,7 -9,2 -1,8 6,1
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 7,3 8,2 7,9 7,8 7,8 3,7
Kemisk industri (20-21) -3,6 -1,4 14,4 0,4 2,2 -0,4
Metallindustri (24-30) 1,8 -16,4 15,9 -15,4 -5,5 8,2
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2018, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 08.02.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. december 2018, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2018/12/teul_2018_12_2019-02-08_tau_001_sv.html