Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, november

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2018 06-08/2018 09-11/2018 12/18-02/19 01-02/2019 02/2019
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) -13,7 13,4 -7,9 4,6 4,4 5,5
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 8,2 6,8 9,2 3,0 2,7 2,0
Kemisk industri (20-21) -0,5 3,2 6,4 -0,2 0,0 3,2
Metallindustri (24-30) -22,0 18,1 -14,8 6,1 5,8 7,2
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. februari 2019, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2019/02/teul_2019_02_2019-04-10_tau_001_sv.html