Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2019 10-12/2019 01-03/2020 04-06/2020 01-06/2020 06/2020
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) -1,1 1,5 -6,0 -16,8 -11,3 -11,8
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 3,2 -9,5 -13,3 -23,6 -18,3 -22,6
Kemisk industri (20-21) -5,9 3,2 4,4 -9,6 -2,7 -11,6
Metallindustri (24-30) -1,6 5,0 -5,4 -15,8 -10,5 -8,3
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2020, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2020/06/teul_2020_06_2020-08-10_tau_001_sv.html