Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Toimialaluokitus TOL 2008 muuttaa vain vähän teollisuuden uusien tilausten julkaisua

TOL 2008 -luokituksen mukaiset julkaisutasot

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden uudet tilaukset -tilastossa maaliskuussa 2009, jolloin julkaistaan vuoden 2009 tammikuun tiedot.

Lisätietoja saa Jukka Appelqvistilta, (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Teollisuuden uudet tilaukset -tilastosta julkaistaan seuraavat TOL 2008 -luokituksen mukaiset yhdistelmät:

Tehdasteollisuus (13-14, 17, 20-21, 24-30)
Tekstiiliteollisuus (13-14)
Paperiteollisuus (17)
Kemianteollisuus (20-21)
Metalliteollisuus (24-30)

Yhdistelmät muodostuvat seuraavista TOL 2008 -luokituksen pääluokkaan C Teollisuus kuuluvista kaksinumerotasoista:

13 Tekstiilien valmistus
14 Vaatteiden valmistus
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
24 Metallien jalostus
25 Metallituotteiden valmistus
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus
27 Sähkölaitteiden valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus

TOL 2008 -luokituksen pääluokka C Teollisuus vastaa lähinnä TOL 2002 -luokituksen pääluokkaa D Teollisuus.Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan eli vuoden 2011 puoliväliin asti julkistetaan eräissä tilastoissa edelleen TOL 2002:n mukaisia tietoja. Myös silloin, kun käytetään vanhalla luokituksella aiemmin julkaistuja sarjoja yhdessä tulevien uudella luokituksella julkaistavien sarjojen kanssa, joudutaan eri toimialaluokitusten mukaisia tietoja yhdistämään.

Teollisuuden uusien tilausten TOL 2008-luokituksella julkaistavat sarjat on muodostettu siten, että ne vastaavat mahdollisimman hyvin TOL 2002 -luokituksen mukaisia sarjoja. Tästä johtuen julkaistavien yhdistelmäsarjojen nimet eivät muutu, vaan nimikkeistön muutos koskee ainoastaan niiden sisältämiä TOL 2008 luokituksen mukaisia kaksinumerotasoja.

Uuden toimialaluokituksen myötä useiden otokseen kuuluvien yritysten toimiala vaihtuu. Muutokset tapahtuvat pääsääntöisesti tilaston julkaisutasojen sisällä, eikä toimialaluokituksen muutos ei tuo oleellisia muutoksia julkaistaviin sarjoihin.

Pieni osa Teollisuuden uudet tilaukset -tilaston yrityksistä siirtyy kuitenkin TOL 2002 -luokituksen mukaisilta toimialoilta TOL 2008 -luokkiin, jotka eivät kuulu tilaston piiriin:

  • Metalliteollisuudessa joitakin yrityksiä siirtyy TOL 2002 toimialalta 29 Koneiden ja laitteiden valmistus TOL 2008 -luokkaan 43 Erikoistunut rakennustoiminta.
  • Tekstiiliteollisuudesta joitakin yrityksiä siirtyy TOL 2002 -toimialalta 18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus TOL 2008 -luokkaan 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus.
  • TOL 2002 -toimialalta 33 Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus osa yrityksistä siirtyy TOL 2008 -luokkaan 32 Muu valmistus.
  • Lisäksi yksittäisiä yrityksiä eri toimialoilta siirtyy TOL 2008 -luokkaan 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Kaikista Teollisuuden uudet tilaukset -tilaston uuden toimialaluokituksen mukaisista sarjoista julkaistaan taannehtivat tiedot vuodesta 2005 alkaen. Sarjat lasketaan uudelleen alkuperäistä yritystason aineistoa käyttäen.

Tietojen tarkkuus ei muutu luokitusvaihdoksen yhteydessä. Toimialoittaisen painorakenteen siirtäminen uuden luokituksen mukaiseksi ja tilaston laskennassa käytettävän otoksen päivittäminen tuovat kuitenkin jonkin verran muutoksia aiemmin julkaistuihin sarjoihin.

Lisätietoja toimialauudistuksen vaikutuksesta Teollisuuden uudet tilaukset -tilastoon

Teollisuuden uudet tilaukset -tilaston siirtymisestä TOL 2008 -toimialaluokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Toimialauudistuksen vaikututusta teollisuuden toimialoihin on pohdittu myös Teollisuuden toimialakatsauksen 2/2008 Fokus-osiossa.


Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/teul_2008-09-26_luo_001.html