Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Information om näringsgrensstrukturen för industrins orderingång och revidering av uppgifter

När det gäller industrins orderingång har man fr.o.m. uppgifterna för juni år 2018 avstått från textilindustrins undernäringsgrenar (TOL 13-14) vid beräkningen av aggregatindexet för fabriksindustrin. Av denna anledning kan uppgifterna för år 2018 eventuellt preciseras något när det gäller tidigare publicerade månader.

I statistiken över industrins orderingång täcker begreppet fabriksindustri fr.o.m. offentliggörandet av uppgifterna om juni 2018 näringsgrenarna 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30 i Näringsgrensindelningen 2008 (TOL 2008). Offentliggörandet täcker industrins huvudnäringsgrenar pappers- och pappersvarutillverkning, kemisk industri och metallindustri.


Senast uppdaterad 10.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/teul_2018-08-10_uut_001_sv.html