Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Köttproduktion.

Finlands officiella statistik

Slakteristatistik

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Slakteristatistik
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Slakteristatistiken är en månadsstatistik som beskriver utvecklingen inom produktionen av nöt-, svin-, får-, get, häst- och fjäderfäkött och producentpriserna på kött. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna med en statistikblankett och på nötkreatursregistret.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, slakterier, slakt, köttproduktion, nötkött, griskött, fårkött, fjäderfäkött, kycklingkött, kalkonkött, producentpriser.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Slakteristatistik [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teurt/index_sv.html