Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Lihantuotanto -tilaston sivuilla.

Kuvaus

Teurastamotilasto on kuukausitilasto, joka kuvaa naudan-, sian-, lampaan-, vuohen-, hevosen- ja siipikarjanlihan tuotannon ja lihan tuottajahintojen kehitystä. Tilaston tiedot perustuvat teurastamoilta kuukausittain tilastolomakkeella kerättyihin tietoihin ja nautarekisteriin.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teurastamotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, Tike [viitattu: 23.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teurt/meta.html