Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Köttproduktion.

Beskrivning

Slakteristatistiken är en månadsstatistik som beskriver utvecklingen inom produktionen av nöt-, svin-, får-, get, häst- och fjäderfäkött och producentpriserna på kött. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna med en statistikblankett och på nötkreatursregistret.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Slakteristatistik [e-publikation].
Helsinki: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teurt/meta_sv.html