Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Slakteristatistiken är en månadsstatistik som beskriver utvecklingen inom produktionen av nöt-, svin-, får-, get, häst- och fjäderfäkött och producentpriserna på kött. Uppgifterna i statistiken baserar sig på data som insamlas månatligen från slakterierna med en statistikblankett och på nötkreatursregistret.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Slakteristatistik [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teurt/meta_sv.html