Kuvaus

Tilasto sisältää tietoja terveydenhuollon laillistetuista ja nimikesuojatuista ammattihenkilöistä. Laissa ja asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (L 559/94, A 564/94) määritellään ne ammattiryhmät, jotka Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) laillistaa tai rekisteröi nimikesuojattuna ammattihenkilönä ja vuosittaiset tilastot perustuvat TEOn rekisterin tilanteeseen 31.12. Rekisterissä on mm. ammatinharjoittamisoikeuden mukainen ammatti/ammattiryhmä, ammatillinen koulutus ja erikoistutkinto sekä sukupuoli, ikä ja asuinkunta

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Terveydenhuollon ammattihenkilöt [verkkojulkaisu].
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) [viitattu: 11.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thammh/meta.html