Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.2.2009

Producentprisindexen för januari 2009

Producentpriserna för industrin sjönk med 3,7, exportpriserna med 6,2 och importpriserna med 4,7 procent från januari år 2008 till januari år 2009. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 2,2 procent på årsnivå. Årsförändringen för partiprisindexet var -2,9 procent.

Nedgången i producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter och icke-järnmetaller blev billigare jämfört med januari året innan. Nedgången av priserna dämpades av att livsmedel och el blev dyrare.

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,5 procent från december till januari. Prisnedgången påverkades särskilt av att baskemikalierna blev billigare.

Förändringar i producentprisindexen på månads- och årsnivå i januari 2009

Index
(2005=100)
Indextal
01/2009
Förändring, %
12/2008 - 01/2009
Förändring, %
01/2008 - 01/2009
Producentprisindex för industrin, totalt 104,8 -1,5 -3,7
Exportprisindex 96,4 -2,0 -6,2
Importprisindex 104,1 -0,7 -4,7
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 110,6 -1,0 -2,2
Partiprisindex 109,0 -0,8 -2,9

Producentprisindexen har reviderats och samtidigt har basåren ändrats till år 2005. Producentprisindexens viktstrukturer har reviderats, urvalen av företag och nyttigheter uppdaterats och antalet prisuppgifter utökats betydligt. I samband med revideringen infördes också näringsgrensindelningen TOL 2008. Ytterligare uppgifter finns på sidan "Ändringar i denna statistik.

Källa: Producentprisindex 2009, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Hellman (09) 1734 2661, Toni Udd (09) 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 17.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2009/01/thi_2009_01_2009-02-17_tie_001_sv.html