Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Publicerad: 18.1.2010

Producentprisindexen för december 2009

Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin med 2,6, exportpriserna med 4,0 och importpriserna med 1,9 procent från december år 2008 till december år 2009. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror sjönk med 2,5 procent på årsnivå. Årsförändringen för partiprisindexet var -2,8 procent.

Nedgången av producentpriserna för industrin påverkades bland annat av att metaller, kemikalier och eltekniska produkter blev billigare jämfört med december föregående år. Prisnedgången dämpades isynnerhet av att icke-järnmetaller, särskilt koppar, samt oljeprodukter blev dyrare.

Producentpriserna för industrin steg med 0,4 procent från november till december. Prisstegringen påverkades isynnerhet av att el, massa och icke-järnmetallerna blev dyrare.

Förändringar i producentprisindexen på månads- och årsnivå i december 2009

Index
(2005=100)
Indextal
12/2009
Förändring, %
11/2009-12/2009
Förändring, %
12/2008-12/2009
Producentprisindex för industrin, totalt 103,6 0,4 -2,6
Exportprisindex 94,3 0,6 -4,0
Importprisindex 102,8 0,3 -1,9
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 108,8 0,4 -2,5
Partiprisindex 106,9 0,5 -2,8

Källa: Producentprisindex 2009, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jaana Hellman (09) 1734 2661, Toni Udd (09) 1734 3380, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 18.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2009/12/thi_2009_12_2010-01-18_tie_001_sv.html