Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Exportvaror Totalt 2010:10 2010:09–2010:10, % 2009:10–2010:10, %
B-E Totalt 120,5 99,6 110,0 0,1 7,3
B Utvinning av mineral 121,9 117,3 121,4 -0,2 8,7
C Tillverkning 118,1 99,4 108,1 0,1 7,2
C10 Livsmedelsframställning 111,7 115,7 112,3 0,7 1,3
C11 Framställning av drycker 119,4 109,4 118,1 0,2 0,2
C13 Textilvarutillverkning 100,7 99,8 100,2 -2,4 2,5
C14 Tillverkning av kläder 106,7 117,0 112,7 0,2 0,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 115,6 116,5 116,0 0,0 6,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 121,7 105,1 110,3 -1,4 12,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 123,8 105,2 110,5 -1,5 13,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,3 102,2 107,6 0,1 4,2
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     109,8 -0,1 -1,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 126,3 115,6 121,0 1,4 8,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 107,1 112,0 109,5 0,6 6,9
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 118,4 99,7 113,5 1,4 0,9
C24 Stål- och metallframställning 135,2 126,3 129,7 0,3 30,2
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,7 102,8 110,8 -0,2 2,0
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik     58,9 0,0 -3,9
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     98,2 -0,5 0,4
C27 Tillverkning av elapparatur 107,0 116,2 113,3 0,9 0,5
C28 Tillverkning av övriga maskiner 116,4 105,9 109,3 0,3 1,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 116,6 105,3 109,9 -0,4 2,4
C31 Tillverkning av möbler 105,4 110,9 106,5 0,1 -0,9
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     141,9 0,3 7,8
D353 Försörjning av värme och kyla     147,7 0,0 1,0
E36 Vattenförsörjning     122,9 0,0 2,5

Källa: Producentprisindex 2010, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Jaana Hellman (09) 1734 2661, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2010, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2010/10/thi_2010_10_2010-11-17_tau_003_sv.html