Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2005=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Exportvaror Totalt 2010:12 2010:11 - 2010:12, % 2009:12 - 2010:12, %
B-E Totalt 123,0 100,4 111,6 1,5 7,8
B Utvinning av mineral 120,4 127,9 121,3 1,6 4,1
C Tillverkning 119,1 100,0 108,8 0,8 7,2
C10 Livsmedelsframställning 112,4 117,0 113,0 0,5 1,9
C11 Framställning av drycker 118,6 110,6 117,6 -0,4 -0,4
C13 Textilvarutillverkning 100,4 98,2 99,2 -1,2 2,3
C14 Tillverkning av kläder 106,3 114,1 110,8 0,1 2,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 113,6 115,7 114,6 -0,3 4,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 118,5 105,1 109,3 0,2 9,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 120,0 105,1 109,4 0,1 9,6
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,9 104,1 108,6 0,4 5,6
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     109,7 0,0 -0,9
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 129,2 118,5 123,9 1,1 12,5
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 108,0 112,2 110,1 0,5 6,8
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 118,3 99,2 113,2 -0,1 0,8
C24 Stål- och metallframställning 136,3 123,3 128,3 1,4 23,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 114,0 104,0 111,3 0,2 2,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik     58,8 -0,2 -4,2
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     98,6 0,2 1,5
C27 Tillverkning av elapparatur 106,8 116,1 113,1 -0,1 0,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 116,1 106,4 109,5 0,1 1,9
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 116,5 106,1 110,3 0,2 3,0
C31 Tillverkning av möbler 105,7 111,0 106,8 0,2 -0,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     160,4 11,0 17,1
D353 Försörjning av värme och kyla     147,7 0,0 1,0
E36 Vattenförsörjning     122,9 0,0 2,5

Källa: Producentprisindex 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 17.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2010, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2005=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2010/12/thi_2010_12_2011-01-17_tau_003_sv.html