Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.1.2011

Producentpriserna för industrin steg med 7,8 procent på årsnivå

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 7,8 procent från december 2009 till december 2010. Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 8,7 procent, medan producentpriserna inom exportindustrin steg med 6,6 procent.

Producentprisindex för industrin 2005=100, 2005:01–2010:12

Producentprisindex för industrin 2005=100, 2005:01–2010:12

Exportprisindexet steg med 6,9 procent på årsnivå och importprisindexet med 11,2 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 8,8 procent och partiprisindexet med 10,5 procent.

Till ökningen av producentpriserna för industrin bidrog särskilt dyrare metaller, oljeprodukter, massa och elektricitet jämfört med december året innan. Prisstegringen dämpades särskilt av att elektroniska produkter blev billigare.

Producentpriserna för industrin steg med 1,5 procent från november till december. Stegringen berodde främst på att elektricitet och oljeprodukter blev dyrare.

Producentprisindex 2005=100

  Indextal 2010:12 2010:11 - 2010:12, % 2009:12 - 2010:12, %
Producentprisindex för industrin, totalt 111,6 1,5 7,8
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 123,0 2,1 8,7
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 100,4 0,7 6,6
Exportprisindex 100,9 1,0 6,9
Importprisindex 114,3 2,6 11,2
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 118,4 1,8 8,8
Partiprisindex 118,1 2,0 10,5

Producentprisindex 1949=100

  Indextal 2010:12 2010:11 - 2010:12, % 2009:12 - 2010:12, %
Prduktionsprisindex 1899 1,5 7,8
Exportprisindex (fob) 1677 1,0 6,9
Importprisindex (cif) 1562 2,6 11,2
Partiprisindex 2089 2,0 10,5

Källa: Producentprisindex 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Toni Udd (09) 1734 3380, Anna-Riikka Pitkänen (09) 1734 3466, Marja Ikonen (09) 1734 3480, Merja Pokela (09) 1734 3283, thi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (348,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2010/12/thi_2010_12_2011-01-17_tie_001_sv.html